Do turnieju zostało

100 dni
24 godzin
49 minut
58 sekund
Rejestracja uczestników

Regulamin

REGULAMIN

Mistrzostw Polski FTS

w Tańcach Latynoamerykańskich

Ruda Śląska, 11-12 marca 2017 r.

 

1. Cel Mistrzostw Polski FTS

- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski  FTS,

- wyłonienie reprezentantów na Mistrzostwa Świata i Europy WDSF (nie dotyczy kategorii: Dzieci i Juniorów Młodszych),

- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.

 

2. Organizatorzy

- Federacja Tańca Sportowego (FTS),

- Szkoła Tańca Gutovskyi, 

- Uczniowski Klub Sportowy „STG” Gliwice,

- Miasto Ruda Śląska.

 

3. Termin i miejsce

data: 11-12 marca 2017 r. (sobota, niedziela),

adres: Hala MOSiR, ul. Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska.

 

4. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne

- Juniorzy LATIN,

- Młodzież LATIN,

- Młodzież Starsza LATIN,

- Dorośli LATIN,

- Seniorzy I, II, III LATIN.

 

5. Informacje organizacyjne

Sposób przeprowadzenia turnieju zgodnie z pkt. 15.3 Przepisów Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS.

 

6. Informacje techniczne

- wymiary parkietu: 14m x 24 m,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach,

- Organizator nie ubezpiecza par.

 

7. Warunki uczestnictwa

Prawo zgłoszenia na Mistrzostwa mają pary, które:

- posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS,

- są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS,

- przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie,

- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie,

- spełnią wymogi kwalifikacji do Mistrzostw Polski FTS.

 

8. Rejestracja na Mistrzostwa i opłaty

- zgłoszenia dokonać należy na stronie www poprzez Bazę FTS do dnia 26.02.2017 r.,

- wniesienie opłaty startowej na konto organizatora oraz przesłanie kserokopii dowodu wpłaty na adres:

Uczniowski Klub Sportowy „STG” Gliwice

ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice

NIP: 6312646821

REGON: 243021583

e-mail: danzal@poczta.onet.pl

konto: 47 1560 1081 2316 0432 7000 0001

z dopiskiem „MP FTS Łacina, imiona i nazwiska pary”

 

Opłata startowa wniesiona do dnia 26.02.2017 wynosi 80 zł od osoby (decyduje data nadania wpłaty).

Opłata wniesiona po dniu 26.02.2017 wynosi 160 zł od osoby (dwukrotność opłaty terminowej).

 

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 08.03.2017 r. godz. 24.00.

 

Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start pary w Mistrzostwach.

 

9. Komisja sędziowska

W dniu turnieju działa:

- 9 osobowa komisja sędziowska,

- 2 osobowa komisja skrutacyjna.

 

10. Biuro organizacyjne

- kierownik organizacyjny – Igor Gutovskyi (tel. 507 468 955).

 

11. Nagrody

- Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS  otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki,

- pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki,

- wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa,

- przedstawiciele członków wspierających lub zwyczajnych par medalistów otrzymują puchary.

 

12. Program Mistrzostw

(może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par, prosimy sprawdzić po dniu 26.02.2017; aktualne informacje dot. programu znajdują się w zakładce PROGRAM).

 

13. Bilety wstępu

- normalny (trybuny) – 40 zł

- ulgowy (trybuny, dzieci do lat 12) – 20 zł

- VIP (miejsce przy stoliku) – 150 zł

Informacja, rezerwacja i zakup biletów na trybuny i do stolików - zakładka BILETY.

 

14. Filmowanie i rejestracja

Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach wyrażają bezterminową i bezwarunkową zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów Mistrzostw.

 

15. Strona www

Informacje dodatkowe na temat Mistrzostw są dostępne na stronie taniecruda.pl

 

Dostępne pliki do pobrania:

Organizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Patronat medialny